Автоматизована система обліку та управління майновими та земельними ресурсами

Замовник:
Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця)
Проект:
Автоматизована система обліку та управління майновими та земельними ресурсами
Опис:

Забезпечення сталого та ефективного функціонування управлінських механізмів, пов’язаних з формуванням, володінням, розпорядженням та використанням майнових і земельних ресурсів, їх обліком при різних аспектах діяльності, є одним із найважливіших завдань управління залізничної галузі України.

Це завдання  нерозривно пов’язане з необхідністю оперативно мати у розпорядженні повну і достовірну інформацію щодо стану майнового комплексу.

Компанія  Elegance розробила централізовану  інформаційно-аналітичну систему для комплексного інформаційно-технологічного забезпечення процесів обліку, управління майновими та земельними ресурсами, яка дозволила автоматизувати вирішення наступних завдань:

  • Проведення якісної інвентаризації в обмежені терміни та постійна актуалізація даних інвентаризації;
  • Використання єдиного джерела легітимних даних про майнові об’єкти;
  • Ведення динамічного моніторингу використання майнових та земельних ресурсів залізничного транспорту;
  • Визначення оптимального співвідношення кількості і якості ресурсів;
  • Скорочення витрат на утримання та зростання доходів за рахунок оптимізації майнового комплексу в процесі його експлуатації;
  • Підтримка процесів реформування залізничної галузі.

Систему впроваджено на всіх підприємствах, організаціях та установах залізничної галузі. Загальна кількість користувачів системи – близько 3 500.