Автоматизована система «Право»

Система призначена для автоматизації процесів нормативно-правового забезпечення організації, досягнення належного рівня правового захисту організації при веденні претензійно- позовної роботи та контролі виконання рішень суду

Основні задачі, які вирішує АС «Право»

 • Облік претензій та позовів
 • Облік судових засідань, пов’язаних із позовами, формування графіку судових засідань
 • Моніторинг та контроль виконання рішень суду органами Державної виконавчої служби України та органами Державної казначейської служби України
 • Накопичення та зберігання історії ведення претензій та позовів, можливість використання напрацювань в аналогічних справах, різними юристами організації
 • Формування нормативно-правової бази організації та забезпечення оперативного доступу до неї
 • Формування бази електронних документів, пов’язаних із претензіями та позовами
 • Формування звітів та аналіз поточного стану ведення нормативно-правової роботи структурних підрозділів організації або філій
 • Побудова роботи юридичних підрозділів на підприємстві зі складною ієрархічною та розподіленою структурою

Вирішення задач досягається за рахунок

 • Централізоване формування та накопичення структурованої інформації, що виникає на всіх стадіях претензійно-позовної роботи, встановлення взаємозв’язків між різними інформаційними об’єктами для отримання максимально повної картини тієї чи іншої справи
 • Cтруктуризація інформації у відповідності до основних типів документів,що застосовуються в процесі правового забезпечення (претензії, судові справи, виконавче провадження тощо), у відповідності із наступними зрізами
  • організаційно-структурний (приналежність документу обліку одиницям організаційної структури з підтримкою ведення ієрархії)
  • предметний (інформація щодо предмету, стадій та інших особливостей документу)
  • фінансово-економічний (фінансові обсяги та зобов’язання сторін у вигляді кількісних показників)
  • строковий аспект (строкові обсяги та зобов’язання сторін у вигляді кількісних показників)

 • Ведення оперативного моніторингу ефективності правового забезпечення
  , аналіз, прогнозування та контроль фінансових потоків, пов’язаних з обсягами зобов’язань та виконавчих рішень, зокрема, облік дебіторської заборгованості
 • Формування інформаційно-аналітичних звітних форм по визначеним заздалегідь шаблонам та звітів довільної форми (у т.ч. зведених) у різних розрізах, за всією сукупністю даних на основі використання OLAP-технологій
 • Інтеграція з іншими автоматизованими системами для забезпечення первинного наповнення, повноти, актуальності та достовірності даних

  Функціональний склад

  Очікуваний ефект

 • Зменшення суб’єктивізму, підвищення якості та оперативності прийняття управлінських рішень
 • Можливість прозорості та об’єктивності ведення даних щодо існуючих договірних відносин, судових процесів, зобов’язань згідно виконавчого провадження
 • Підвищення ефективності праці спеціалістів, що обробляють значні потоки інформації юридичного напрямку за рахунок автоматизації введення, обліку та звітування щодо правового документообігу
 • Можливість коротко та довгострокового аналізу фінансових потоків у залежності від завершених судових справ та виконаних судових рішень
 • Створення бази даних сканованих копій документів з метою збереження розповсюдження юридичної практики в межах організації
Проекти: