Elegance - Послуги - Інтеграція інформаційних систем

Інтеграція інформаційних систем

Традиційно ІТ-інфраструктура великих та середніх організацій складається з великої кількості бізнес-застосунків і програмних комплексів, що створювались в різні періоди часу різними розробниками для автоматизації окремих бізнес-задач.

Як правило, ці системи практично не зв’язані на технічному рівні, дані в них не узгоджуються між собою. Як наслідок, підтримка «наскрізних» бізнес-процесів потребує значних витрат, виникають проблеми з розвитком систем, ефективність роботи всієї сукупності інформаційних систем не відповідає бізнес-вимогам організації.

ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
Інтеграція програмних рішень дозволяє організації піднятись на новий рівень розвитку, знизити витрати, максимально підвищити контроль та оптимізувати процеси управління діяльністю в цілому.

Elegance пропонує послуги з проектування, розробки та впровадження інтеграційних рішень, що забезпечують значне зменшення трудових витрат на введення і обробку інформації, підвищення рівня достовірності даних, прискорення виконання «наскрізних» бізнес-процесів організації.
ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
В залежності від потреб замовника і ступеня відкритості інформаційних систем, ми забезпечуємо реалізацію механізмів інтеграції на різних рівнях: від файлового обміну даними та загальних інтерфейсів користувачів до створення спеціалізованого інтеграційного програмного забезпечення із застосуванням технології web-сервісів та сучасних рішень класу EAI.